https://anhkhuesaigonshop.myharavan.com/admin/sale_channels/web/blogs//articles/ Bộ sưu tập Kỷ niệm 40th G-Shock – Casio Anh Khuê Watch
KỶ NIỆM 40 NĂMCâu chuyện về quá trình phát triển của G-SHOCK Giai đoạn 1 : Nơi khởi nguồn tất cả

Câu chuyện về quá trình phát triển của G-SHOCK Giai đoạn 2 : Hình dáng không thay đổi và cải tiến hơn nữa

Câu chuyện về quá trình phát triển của G-SHOCK Giai đoạn 3 : Thế hệ tiếp theo trong dòng sản phẩm★★★★Logo kỷ niệm G-SHOCK do Eric Haze thiết kế

Eric Haze x G-SHOCK Sản phẩm kỷ niệm 40 nămBộ sưu tập Kỷ niệm 40th G-Shock

0
Casio Anh Khuê Watch back to top
x